• Procesadvies
  In opdracht van het in oprichting zijnde Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voorzien wij in advies omtrent het aanvliegen (proces en inhoud) van een vernieuwswingopgave richting De Bouwcampus.
 • Herontwikkeling
  In opdracht van Recreatie Midden-Nederland (RMN) begeleiden wij haar organisatie bij het procesmanagement voor het herpositioneren en herontwikkelen van recreatieterreinen.
 • Omgevingsmanagement
  In opdracht van het Project Management Bureau (PMB) van de Gemeente Leiden voeren wij Integraal Projectmanagement en Omgevingsmanagement.
 • Inkoopadvies
  Op verzoek van het Expertise Centrum Aanbesteden van de Rijksgebouwendienst leveren wij aanbestedingsadvies bij complexe vastgoedprojecten.
 • Contractmanagement
  Namens de Rijksgebouwendienst dragen wij als contractmanager SCB, PPS en DBFMO zorg dat een leveringsovereenkomst met de gebruiker wordt gesloten.
 • Account Management
  Binnen het Kadaster, afdeling Zakelijke markt zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van een maximale marktpenetratie en klanttevredenheid alsmede het voeden van de Kadaster organisatie met marktinformatie.

Innovatieve oplossingen voor complexe ruimtelijke opgaven van overheidsinstellingen

CapNeuf 2.0

Systeemgerichte contractbeheersing, vastgelopen gebiedsontwikkelingen, inkoop- en aanbestedingsadvies, PPS. CapNeuf 2.0 is altijd betrokken bij uitdagende actuele ruimtelijke vraagstukken bij de overheid.header-1

meer CapNeuf 2.0

 


Netwerk 2.0

CapNeuf 2.0 verbindt, faciliteert en inspireert professionals en opdrachtgevers die gedreven worden door complexe actuele opgaven op gebied van Ruimte, Ontwikkeling en Infrastructuur.header-small-4.jpg

meer netwerk 2.0


Kennis 2.0

Op gebied van Ruimte en Infra optimaliseert CapNeuf 2.0 bedrijfs- en procesresultaten voor overheden. Wij leveren kennis en capaciteit enerzijds. En advies en innovatieve oplossingen anderzijds.

header-small-5.jpg

meer kennis 2.0


 • LinkedOut sessies
 • CapNeuf Provada Open
 • STTK